Noteikumi

DISTANCES LĪGUMS

Interneta veikala www.intrantehome.com īpašnieks SIA “Intrante Home”, reģ. Nr. 40103490383, juridiskā adrese Rīga, Tērbatas iela 93/95-51, tālrunis 20039000, e-pasts showroom@intrantehome.com no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu interneta veikalā www.IntranteHome.com, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas pēc attiecīgā piegādes veida izvēles, saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja cenrādi, un tās nav iekļautas preces norādītajā cenā. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pēc apmaksas apstiprinājuma saņemšanas par pasūtīto preci, Pārdevējs nodrošina preču piegādi saskaņā ar izvēlēto piegādes veida nosacījumiem.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pastu showroom@intrantehome.com. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma vienas darba dienas laikā.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

 

newsletter
Maksājumi
SIA Intrante Home
Reģ. Nr.: LV40103490383
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 7, Rīga, LV-1010
Distances līguma lietošanas noteikumi